نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

میزان و نحوه ی استفاده از روان کننده ها

ژل میکروسیلیس تهران-ژل میکرو سیلیس یزد-ژل میکروسیلیس مهاباد-خرید ژل میکروسیلیس-الیاف پ پ

چگونه مقدار مصرف روان کننده در بتن را محاسبه کنیم؟

پیش از بررسی مقدار روان کننده بتن و درصد استفاده از آن می بایست روان کننده مناسب را با توجه به شریط بتن ریزی که شامل: محل و زمان بتن ریزی، اسلامپ(concrete slump)  اولیه و نهایی بتن، مقطع بتن ریزی، مقاومت اولیه و نهایی بتن، مصالح سنگی مورد نیاز، طرح اختلاط بتن و فاصله حمل کارخانه بتن تا محل پروژه هستند، انتخاب نمود. در بسیاری از موارد این شرایط می تواند در پروژه های هم نظیر، بسیار متفاوت باشد.

ادامهٔ «میزان و نحوه ی استفاده از روان کننده ها»