نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ارزیابی تجربی کاربرد الیاف FRP در مقاومسازی تیرهای بتن آرمه در برابر برش

در سال های اخیر تلاش های زیادی جهت درک و استفاده بیشتر کامپوزیت های FRP به صورت اجزایی که می توانند در ترمیم یا تقویت تیرها، به شکل خارجی به جوانب تیر الصاق شود، صورت گرفته است. استفاده از این کامپوزیت ها در تقویت خمشی دال ها و تیرها و همچنین محصور کردن ستون های دایره ای، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به لزوم بررسی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با ورقه های FRP در این بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتن آرمه با استفاده از بافت های مختلف کامپوزیت های FRP، در اشکال مختلف با عرض ها و ضخامت های متفاوت در برابر برش تقویت شدند. نتایج به دست آمده از بارگذاری نمونه ها نشان داد که استفاده از کامپوزیت های FRP در تقویت تیرهای بتن آرمه در الگوهای مختلف، افزایش ظرفیت باربری متقاوتی به دنبال دارد.

نتیجه گیری ها حاکی از این بود که :

نمونه های کنترل دچار گسیختگی برشی شدند و تمامی نمونه های دیگر که تقویت شده بودند به صورت شکست برشی تیر با جداشدن ورق تقویتی

E-GFRP از سطح بتن گسیخته شدند.

استفاده از کامپوزیت های E-GFRP باعث افزایش سختی و بهبود قابل توجه در ظرفیت برشی تیرها می شود.

افزایش تعداد لایه های تقویت از دو لایه به سه لایه، در افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن آرمه تأثیر گذار بود.

مقاوم سازی خمشی تیر بتن آرمه در قسمت تحتانی با کامپوزیت های E-GFRP، در افزایش میزان باربری موثر می باشد.

اگر در کناره های تیر از الیاف، در جهت عمود بر زاویه ی ترک خوردگی استفاده شود، منجر به افزایش تأثیر تقویت برشی می گردد.

در این مقاله به ارزیابی تجربی کاربرد الیاف FRP در مقاومسازی تیرهای بتن آرمه در برابر برش پرداخته ایم، که می توانید با دانلود مقاله و مطالعه کامل آن نتایج آزمایش به دست آمده را مشاهده کنید.

آتروپات بتن

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ارزیابی فنی استفاده از سنگدانه های بتن بازیافتی در تولید بتن با رده های مقاومتی مختلف

بازيافت نخاله هاي ساختماني حاصل از تخريب ساختمانها، ايده اي است كه در سال هاي گذشته جهت ارتقاي شاخص هاي زيست محيطي و پيشگيري ازانتشار آلودگي به ذخاير آب و خاك و همچنين هواي شهرها مطرح شده است. بدين معني كه بكارگيري سنگدانه هاي حاصل از بازيافت از يك سو با مصرف نخاله هاي انباشت شده در طول سال هاي گذشته اثر سودمندي بر محيط زيست خواهد داشت، از سوي ديگر، استفاده اين مصالح در مصارف عمراني، كاهش برداشت از معادن سنگدانه هاي طبيعي و حفظ اين منابع براي آيندگان را نيز ميسر مي كند.

ادامهٔ «ارزیابی فنی استفاده از سنگدانه های بتن بازیافتی در تولید بتن با رده های مقاومتی مختلف»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی نقش روان کننده در بتن و مزایا و معایب آن

روان کننده بتن درواقع ماده‌ ای است که به مواد بتنی یا دیگر مواد افزوده می ‌شود تا بتن نرم شود و خاصیت شکل پذیری آن‌ افزایش یابد، علاوه بر آن حالت چسبندگی را در بتن کاهش داده و از اصطکاک حین کار در آن‌ کم می کند. این ها مواردی از نقش روان کننده در بتن است. روان کننده‌ ها معمولاً به پلیمرهایی مانند پلاستیک و یا به منظور سهولت در کار با مواد اولیه در حین ساخت و همچنین برای تأمین خواسته‌ های کاربردی به بتن اضافه می‌ شوند. این مواد اغلب به فرمولاسیون ‌های بتنی اضافه می‌ شود تا باعث کارایی بیشتر و سیال شدن آن ‌ها برای ریخته گری شود. این مصالح اغلب قبل از قالب ‌گیری و شکل‌ پذیری به خاک رس، گچ و سایر خمیرها افزوده خواهد شد که البته برای این کاربردها، روان کننده ‌ها تا حد زیادی با مواد پخش کننده همپوشانی دارند.

ادامهٔ «بررسی نقش روان کننده در بتن و مزایا و معایب آن»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تحلیل عملکرد روسازی های بتنی غلطکی و سازگاری آن با شرایط زیست محیطی

در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع نفتی و مشتقات آن از قبیل قیر، قدمت استفاده از آسفالت به صورت سرد یا گرم در خیابان ها و جاده های بین شهری به حدود 08 سال می رسد.

ادامهٔ «تحلیل عملکرد روسازی های بتنی غلطکی و سازگاری آن با شرایط زیست محیطی»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی آزمایشگاهی تأثیر میکرونانو حباب در حضور فوق روان کننده بر زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان

یکی از جدیدترین نوآوری های فناوری نانو استفاده از میکرو نانو حباب ها (میناب) به عنوان جایگزین آب در بتن می باشد. استفاده از میناب به عنوان جایگزین آب مصرفی در بتن می تواند در خصوصیات بتن اثرات ویژه ای داشته باشد. که بعضا این اثرات می تواند در جهت بهبود یا تضعیف خصوصیات بتن سخت شده و بتن در حالت خمیری باشد. با توجه به مشخصات فوق روان کننده ها، استفاده از آن ها می تواند نقش موثری در کاهش اثرات بعضا منفی میناب در خصوصیات بتن داشته باشد. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات جایگزین میناب با آب در بتن در حضور درصد های مختلف روان کننده در مرحله ی اول تاثیر میناب بر زمان گیرش، جریان مالت سیمان و مقاومت فشاری مالت سیمان بررسی می گردد. بدین منظور تعداد 16 نمونه آزمایشگاهی سوزن ویکات، 84 نمونه آزمایشگاهی مالت فشاری سیمان و 16 نمونه جریان مالت سیمان به ترتیب به منظور بررسی زمان گیرش، مقاومت فشاری و جریان سیمان با درصد های مختلف فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیالت اتر )0.5 ،0.5 و 8.1 )در حضور و عدم حضور میناب آزمایش شد. نتایج نشان می دهد که فوق روان کننده باعث شد زمان گیرش افزایش چند ساعته بیابد و فوق روان کننده توانست کاهش جریان مالت سیمان با میناب را بهبود ببخشد. همینطور مقاومت فشاری با میناب نسبت به آب در سنین 7 و 84 روز افزایش داشت. مقاومت فشاری مالت سیمان با میناب در حضور فوق روان کننده نسبت به مالت سیمان با آب در حضور فوق روان کننده در سنین 7 و 84 روز افزایش داشته است که بیشترین مقاومت در 0.5 درصد فوق روان کننده رخ داد که در سن 7 روز 81 درصد افزایش و در سن 84 روز 15 درصد افزایش داشتیم.

نتیجه تحقیقات این مقاله به شرح زیر است؛ جهت دانلود مقاله به این لینک مراجعه کنید.

در این پژوهش به بررسی اثرات میناب و فوق روان کننده بر بتن، تعدادی نمونه با مشخصات گفته شده در این تحقیق ساخته شده که نتایج نشان می دهد میناب باعث کاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه شده که این امر باعث می شود مالت سریعتر خود را بگیرد و سریعتر به مقاومت دست یابد که باعث افزایش مقاومت فشاری مالت در سنین اولیه شده است. این افزایش با مرور زمان کم می شود و اثر میناب کم تر به چشم میاید. همانطور که در نتایج پیداست در سن 7 روزه مقاومت فشاری مالت سیمان با میناب 16 درصد افزایش نسبت مالت سیمان با آب معمولی داشته است و این افزایش به 7 درصد در سن 84 روزه کاهش پیدا کرده است. به دلیل گیرش سریع سیمان با میناب، کارایی و جریان مالت سیمان کاهش پیدا می کند که برای بهبود آن از فوق روان کننده استفاده شد که نتایج نشان داد بیشترین مقاومت فشاری بهینه در 0.5 درصد فوق روان کننده با افزایش 81 درصدی در سن 7 روزه و افزایش 15 درصدی در سن 84 مشاهده شد. در 0.5 درصد مقاومت فشاری در سن 7 روزه 14 درصد افزایش و در 84 روزه 7 درصد افزایش داشت و همینطور در 8.1 درصد مقاومت فشاری به دلیل کاهش شدید سیمان کمتر از حالت بدون فوق روان کننده شد و مقاومت فشاری آن مالت سیمان با میناب در سن 7 روزه 18 درصد افزایش و 84 روزه 0 درصد افزایش داشت. این کاهش مقاومت فشاری 84 روزه نسبت به مقاومت فشاری 7 روزه نشان می دهد که این افزایش مقاومت فشاری به مقدار سیمان هم بستگی دارد هرچقدر سیمان کم باشد این افزایش کمتر بوده و در طی زمان سریعتر این افزایش، کاهش می یابد.

آتروپات بتن

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

روش بهینه در تقویت خمشی تیر بتنی با استفاده از پارچه های کربن

در این مقاله روش بهینه در “تقویت خمشی تیر بتنی با استفاده از پارچه های کربن” بررسی شده؛ که به قسمتی از مقاله در اینجا شاره کرده ایم. اگر مایل به مطالعه کل مقاله هستید؛ مقاله را از انتهای پست دانلود کنید.

ادامهٔ «روش بهینه در تقویت خمشی تیر بتنی با استفاده از پارچه های کربن»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی شکل پذیری سازه های بتنی و فولادی به همراه بررسی 7 عامل موثر در شکل پذیری سازه

شکل پذیری سازه (Ductile) چیست؟

ممکن است در ابتدا شما با شنیدن اسم شکل‌ پذیری ذهنتان به سمت ضریب رفتار منحرف شود اما آیا می توان ضریب رفتار سازه را معادل شکل پذیری آن دانست؟

قبلا بیان نمودیم که مفصل پلاستیک می تواند باعث رفتار بهتر سازه در محدوده غیر خطی شده و شکل پذیری در سازه را افزایش دهد. سوالی که مطرح می شود این است که چگونه ممکن است تشکیل مفصل پلاستیک، که به عنوان نماد انهدام سازه معرفی می شود، بر روی شکل‌ پذیری سازه تاثیر گذارد؟

ادامهٔ «بررسی شکل پذیری سازه های بتنی و فولادی به همراه بررسی 7 عامل موثر در شکل پذیری سازه»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی ، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه

در مقاله زیر به بررسی کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی ، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه پرداخته شده است. در اینجا به بخشی از مقاله و کلیات آن اشاره ای نموده ایم؛ جهت دانلود و مطالعه کامل مقاله به انتهای پست مراجعه فرمایید.

ادامهٔ «کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی ، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آرماتور گذاری دال بتنی؛ بررسی نکات اجرایی میلگرد گذاری دال بتنی

آرماتور گذاری دال بتنی به چه صورتی انجام می شود؟

جالب است که بدانید اکثر مهندسین تصور می کنند با استفاده از نرم افزار های طراحی می توانند مقدار دقیق میلگرد های دال را بدست آورند اما طراحی دال صرفا محدود به برش پانچ و کنترل خیز دال در نرم افزار SAFE نمی شود.

ادامهٔ «آرماتور گذاری دال بتنی؛ بررسی نکات اجرایی میلگرد گذاری دال بتنی»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تقويت دال بتني با استفاده از الياف كامپوزيت كربن

چکیده

امروزه به علت عوامل متعدد مانند تغییر آیین نامه های بارگذاری، تغییر کاربری، آسیب دیدگی و یا عدم اجرای مناسب نیاز به ارزیابی، بازنگری و طراحی مجدد سازه های موجود وجود دارد تا در صورت لزوم تقویت شوند. در این راستا، مقاوم سازی دال ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مخصوصاً زمانی که سازه دچار آسیب دیدگی می شود لزوم مقاوم سازی اهمیت بیشتری پیدا می کند. لذا در این پژوهش تأثیر ورق های CFRP بر روی میزان باربری و نزی تغییر مکان 6 دال بتنی به ابعاد 1000*200*30 میلی متر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی نتایج آزمایشگاهی مشاهده گردید تقویت دال های مورد نظر با الیاف CFRP تأثیر چشمگیری در مقاومت خمشی آن ها داشته به طوری که تقویت دال ها با یک و دو لایه کربن سراسری در وجه تحتانی دال به ترتیب 850% و 891% نسبت به نمونه شاهد افزایش مقاومت داشته است. سپس تقویت دال های مورد نظر با بالا آمدگی ورق های تقویتی CFRP در یک لایه، دولایه و سه لایه مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده شد در این حالت مقاومت نهایی دال ها نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 1180% ، 1526% ، 2008% افزایش مقاومت داشته است.

دانلود مقاله

آتروپات بتن