نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تأثیر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر مشخصات فنی سیمان

مطابق منابع متعدد، پوزولان ها بهبود دهنده خواص سیمان می باشند. با توجه به امکانات موجود در اکثر کارخانجات سیمان کشور، سایش همزمان کلینکر و پوزولان مورد استفاده قرار می گیرد. ولی با توجه به تجربیات و تحقیقات انجام شده مبنی بر تأثیر مناسب تر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر کیفیت سیمان، در مقاله زیر به این موضوع پرداخته می شود.

به نظر می رسد سایش همزان کلینکر و پوزولان با توجه به ضرایب سایش پیری مختلف کلینکر و پوزولان موجب 2 فازی شدن سیمان و بروز نقایصی گردد. لیکن میزان این تأثیر و نحوه اثر گذاری چندان روشن نمی باشد. در مقاله زیر برای بررسی این موضوع یک نمونه کلینکر تهیه گردید. پس از آنالیز شیمی و مطالعه میکروسکوپی، سیمان سازی آزمایشگاهی صورت گرفت. در فاز اول سیمان سازی آزمایشگاهی نمونه های حاوی 0 درصد، 5 درصد، 10 درصد و 27/5 درصد پوزولان تهیه شدند، با این تفاوت که سایش کلینکر و پوزولان به طور جداگانه انجام گردید. 7 نمونه سیمان آزمایشگاهی تهیه شده مورد آزمایش های تعیین مانده روی الک های 90، 45 و 32 میکرون، دانه بندی لیزری، نرمی، گیرش اولیه و نهایی، مقاومت فاشری 2،7 و 28 روزه ملات استاندارد و مقاومت فشاری 8، 28 و 90 روزه بتن قرار گرفتند. مشخصات ظاهری بتن های تازه نیز ثبت و مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که در مقادیر کم پوزولان (5 درصد) سایش جداگانه یا هم زمان کلینکر و پوزولان تأثیر متفاوت و مشخصی در مشخصات فنی سیمان و بتن نداشته اند و در واقع وجود پوزولان باعث بهبودی کارایی بتن و همچنین افزایش 21-15 درصد مقاومت فشاری 28 روزه و 6-4 درصد مقاومت فشاری 90 روزه بتن می شود. از این رو مصرف حدود 5 درصد پوزولان به علت بهبود دانه بندی سیمان، کاربرد بتن را بهتر می نماید. در مقادیر زیاد پوزولان 27/5 درصد نیز سایش جداگانه موجب افزایش حدود 40 درصد مقاومت فشاری ملات و بتن 28 روزه، 15 درصد افزایش ذرات بین الک 3 تا 30 میکرون سیمان و کاهش کارپذیری بتن نسبت به سایش همزمان می گردد. همچنین در کارایی برابر، با افزایش پوزولان نسبت w/c را افزایش می یابد.

جهت خواندن تمامی مطالب مربوط به مقاله تأثیر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر مشخصات فنی سیمان به لینک مراجعه کنید.

آتروپات فروش روان کننده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *