فوق روان کننده

نسل دوم روان کننده ها که اصطلاحا فوق روان کننده می‌گویند شامل روان کننده‌های ملامینه می‌باشد این محصول با استفاده از پودر ملامینه یا همان آلدئید ملامین سولفوناته تهیه گردید و موجب افزایش مقاومت نهایی بتن می شود.

رنگ این محصول همانند ابر روان کننده‌ی پلی کربوکسیلاتی شفاف و بی رنگ می‌باشد که در بازار برخی از سود جویان از این ویژگی سو استفاده می‌کنند.