ضد یخ بتن

ضدیخ بتن سه نوع می‌باشند

  1. اولین نوع آن ضدیخ ملاتی می باشد که مخلوطی از آب و نمک بوده که به طور محسوس موجب کاهش مقاومت بتن می‌گردد و یون کلر موجود در آن سبب خورندگی فلزات می باشد.
  2. دومین نوع ضدیخ بتن بدون کلراید می‌باشد لذا هیچ تاثیری در خورندگی فلزات ندارد.این نوع ضدیخ بر پایه‌ی نیترات سدیم می‌باشد . از این نوع ضدیخ می‌توان در بتن ریزی نیز استفاده کرد.این محصول هیدراسیون بتن را تسریع می کند لذا گیرش اولیه‌ی بتن را از ۱۲ ساعت به ۴ الی ۵ ساعت تقلیل می دهد.

درصد مصرف ضدیخ بر اساس وزن سیمان

محدوده دمای هواعیار ۳۰۰عیار ۳۵۰عیار ۴۰۰
۰ تا -۵۲/۵۲۱/۵
-۵ تا -۱۰۳/۵۳۲
-۱۰ تا -۱۵۵۴۳