زودگیر بتن

زودگیر کننده سیمان و بتن بر پایه سیلیکات سدیم می باشد که موجب تسریع گیرش سیمان در دوغاب سیمانی و بتنی می شود. زودگیر بتن مایع سختی بتن را اصلاح نموده و همچنین مقاومت نفوذپذیری ملات و بتن را در برابر آب افزایش می دهد . این ماده افزودنی موجب ا فزایش چسبندگی ذرات دوغاب سیمان خواهد شد و به این ترتیب جهت انجام عملیات تزریق به داخل خاک، به منظور کاهش نفوذپذیری مناسب است. از زودگیر کننده سیمان برای تزریق دوغاب سیمانی به داخل ترک های بتن نیز می توان استفاده نمود.

مکانیزم اثر

مواد زودگیر کننده بتن بر پایه سیلیکات سدیم، با ایجاد اشباع سازی یونی دوغاب سیمان موجب تسریع در گیرش اولیه دوغاب می شود . با تنظیم میزان مصرف ماده افزودنی زودگیر سیمان، می توان زمان گیرش دوغاب ها را کنترل نمود.