درباره ما

فعالیت اصلی گروه آتروپات تولید الیاف پلی پروپیلن می باشد.با توجه به نیازها و درخواستهای مشتریان و در راستای استفاده از ظرفیت های بالقوه‌ی این گروه، فعالیت خود را در عرصه‌ی فروش واردات انواع افزودنی‌های بتن توسعه دادیم تا مشتریان و کسانی که به ما اعتماد کرده اند به راحتی و بدون دغدغه‌ی اضافی خرید های خود را انجام دهند.

سازندگانی که نیاز به مواد و افزودنی های تائید شده دارنند ما مواد و افزودنی های آنها را تامین می‌کنیم تا بدون هیچ دغدغه فکری بقیه کارهای خود را پی گیر باشند.