الیاف گچ

این الیاف جهت جلوگیری از ترک و افزایش استحکام در کچگاری و گچبری های آماده و پانل ها و دیوارهای گچی و کناف ها استفاده میگردد. مهمترین خاصیت لازم در این الیاف قابلیت باز شدن آن در آب میباشد که با توجه به آغشته سازی الیاف با روغن نساجی مرغوب، الیاف تولیدی کارگاه الیاف اتروپات در کمترین زمان موجود در آب پخش میشوند.

فروش الیاف گچ-خرید الیاف گچ-فروش الیاف گچ در تهران
الیاف گچ تولید شده در کارخانه‌ی اتروپات به خوبی در آب پخش می‌شود