اجرای فوم بتن

فوم بتن ترکیبی است از سیمان،آب ، یک ماده حباب زا (مایع فوم) و در صورت نیاز انواع الیاف بتن، ضدیخ و زودگیر نیز اضافه می‌شود. فوم بتن درارای مجوز رسمی از مرکز تحقیقات مسکن بوده و با مزایای بسیاری جایگزین نوین و برتر بتن پوکه جهت پوشاندن لوله ها و تاسیسات کف ساختمان و شیب بندی پشت بام شده است. از این رو اجرای فوم بتن د ر کف سازی ساختمان و شیب بندی پشت بام از نظر مراجع قانونی مانعی ندارد.

فوم بتن نهایتا با ایجاد سطحی نسبتا تراز و با مقاومت کافی رویه را برای اجرای مراحل بعدی از جمله سرامیک، سیستم گرمایش از کف ،لیسه ای زیر پارکت و ملات زیر ایزوگام آماده می سازد و با توجه به مزایای ارزشمند این محصول استفاده از فوم بتن در کفسازی و شیب بندی پشت بام به سرعت در حال افزایش است.

مزایای فوم بتن

فوم بتن مزایای زیادی نسبت به سیستم بتن پوکه دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم

فوم بتن بسیار سبک است

وزن مخصوص بتن پوکه ۱۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد در حالیکه وزن مخصوص فوم بتن کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و حدود ۶/۲ برابر سبکتر از بتن پوکه است. براین اساس با جایگزینی فوم بتن بجای بتن پوکه وزن کفسازی ساختمان حدود شش درصد کاهش می یابد که با در نظر گرفتن این وزن در طراحی ساختمان به همان میزان باعث کاهش نیروی زلزله و هزینه اسکلت و کاهش میلگرد مصرفی در ساختمان خواهد شد.

عایق حرارت

ضریب انتقال حرارت بتن پوکه حدود (W/(m2.K 52/0 است؛در مقابل فوم بتن دارای ضریب انتقال حرارتی حدود (W/(m2.K 14/0 می باشد.بنابراین استفاده از فوم بتن که۷/۳ برا بر عایق تر از بتن پوکه است در کل ساختمان و بخصوص در طبقه ی روی پارکینگ و طبقه آخر به لحاظ عایق حرارتی بسیار ارزشمند است.با توجه به ضریب انتقال حرارت فوم بتن، فوم بتن به ضخامت ۱۰سانتیمتر در کفسازی از نظر میزان عایق حرارتی عملکردی معادل۳ سانتیمتر یونولیت با دانسیته بالای Kg 15 را دارد. در صورت استفاده از فوم بتن در سیستم های گرمایش از کف نیازی به استفاده از ورقه های پلی استایرن نمی باشد.

فوم بتن از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند