ابر روان کننده

ابر روان کننده یا روان کننده‌ی پلی کربوکسیلاتی نسل سوم روان کننده های می‌باشد.این نوع روان کننده مقدار آب را در طرح اختلاط بتن به میزان زیادی کاهش می‌دهد و موجب افزایش چشم گیر مقاومت و اسلامپ بتن می‌شود.

یکی از راه های کاهش ترک در بتن

به طور کلی روان کننده‌ها باعث کاهش ترک در بتن می‌گردد زیرا برای رسیدن به اسلامپ مورد نظر در بسیاری از موارد از آب استفاده می‌گردد که پس از خسک شدن و تبخیر آب موجود در بتن حجم از دست رفته موجب جمع شدگی و ایجاد ترک در بتن می‌گردد.لذا برای رسیدن به اسلامپ مورد نظر استفاده از مایعات کم حجم‌تر مانند روان کننده ها از ترک بتن جلوگیری می‌کند.

با توجه به این موضوع استفاده از روان کننده ها با دوز مصرفی کمتر نقش بیشتری در کاهش ترک دارد

خواص و اثرات

 • کاهش نسبت آب به سيمان
 • افزايش کارايی بتن
 • امکان ساخت بتن با نسبت هاي آب به سيمان در محدوده ۰٫۳ تا ۰٫۴
 • کاهش احتمال آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها
 • بهبود خروج حباب هاي محبوس از بتن و ملات در حالت خميري
 • افزايش انسجام بتن
 • کاهش استهلاک پمپ بتن
 • کاهش مقدار سيمان
 • افزايش مقاومت فشاری بتن در تمام سنين
 • سازگاري با انواع سيمان هاي پرتلند و SRC
 • قابليت کاربرد همزمان با ميکروسيليس، خاکستر بادی و ساير مواد پوزولانی

کاربردها

 • بتنهاي آماده
 • بتن ريزي در مقاطع باريک و پر آرماتور
 • سـاخت بتن هاي خوشنما و اکسپوز
 • ساخت بتن هاي توانمند (HPC)
 • ساخت بتن هاي پر مقاومت (HSC)
 • ساخت بتن هاي خود تراکم (SCC)
 • ساخت بتن هاي نفوذناپذير (WRC)
 • ساخت ملات هاي تزريقی (PAC)
 • قابليت اجراي بتن بهصورت درجا يا با استفاده از پمپ

ویژگی ها و مشخصات فیزیکی

این محصول کاملا شفاف و بی رنگ بوده و ‌ph آن خنثی است و فاقد یون کلر می باشد.

این محصول در سه نوع نرمال دیرگیر و زودگیر و با غلضت ۳۰ الی ۵۵ درصد موجود می‌باشد و مقدار مصرف آن بسته به غلضت از ۰/۲ تا ۱/۵ درصد وزن سیمان می‌باشد.برای مثال مقدار مصرف آن در غلضت ۵۵ درصد ۰/۲ تا ۰/۴ وزن سیمان می‌باشد.